Op donderdag 20 oktober is tussen 14.30 en 22.00 uur een uitgebreide controle gehouden door politie, Belastingdienst Zuid-West en de Dienst Invoer en Accijnzen van de Belastingdienst. De controle werd gehouden op de Nansenbaan, de Anthony Fokkerstraat en de Goessestraatweg.

Er werden 3052 voertui .....